Bel ons: 06 - 21 28 57 42 of op 0521-852479
Duivenslaagte 2-498346 KH De Bult
Visie en missie

Visie en missie

Onze visie

Mensen met een beperking hebben net als ieder ander mens recht op een thuis en een plek in de samenleving. Wij bieden een veilige plek, waar we cliënten stimuleren om zich te ontwikkelen op een niveau dat bij hen past. Helder en eerlijk communiceren is voor ons een groot goed. Gesprekken met cliënten, hun omgeving en met elkaar zorgen ervoor dat we zorg op maat kunnen bieden.

Onze missie

Het is onze missie om cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven te bieden en ze te ondersteunen bij het verwerven van een plek in de samenleving. We willen bijdragen aan een gelukkig en zinvol bestaan en onze cliënten ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten. Onze medewerkers benaderen de cliënten als volwaardige mensen, gaan uit van hun individuele mogelijkheden en moedigen hen aan om zelf de regie over hun leven te voeren.