Bel ons: 06 - 21 28 57 42 of op 0521-852479
Duivenslaagte 2-498346 KH De Bult
Over Planaid

Over Planaid

De organisatie

Planaid Zorg is een laagdrempelige en kleinschalige organisatie met korte lijnen en een open structuur. De zorg die wij bieden aan mensen met een beperking kenmerkt zich door individuele aandacht en zorg op maat. Onze gekwalificeerde medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor mensen met een beperking.

Zorg op maat

De individuele mens staat bij Planaid centraal. We brengen de wensen van onze cliënten nauwkeurig in kaart en bieden vervolgens zorg op maat. Onze medewerkers zijn er op gericht om hen precies datgene te bieden wat ze nodig hebben. We zetten ons in voor zorg die naadloos aansluit op de zorgvraag van de cliënt. Heeft de cliënt behoefte aan een vorm van zorg die niet voorhanden is? Wij doen er alles aan om ook in die situatie zorgvraag en hulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  Door onze kennis en ervaring kunnen we de geëffende paden verlaten en innovatieve oplossingen creëren.

Waardevol leven

Onze zorg is er op gericht om cliënten een waardevol leven te laten leiden. Een belangrijk aspect daarbij is het verwerven van een plek in de samenleving. Wij geven de cliënten van jongs af aan de kans om hun plek in de samenleving te vinden en stimuleren ze om hun leven zelf richting te geven. De talenten, wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt vormen daarbij ons uitgangspunt.

Uitsluitingscriteria

We willen dat onze cliënten zich veilig voelen in hun nieuwe leefomgeving. Om een stabiele en prettige woonsituatie te creëren kunnen we niet aan iedereen hulp verlenen. Cliënten die meer zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, raden we aan bij een andere hulpverleningsinstantie aan te kloppen. Op basis van onderstaande uitsluitingscriteria beoordelen we of we de cliënt hulp kunnen bieden.

Lees hier onze visie en missie