Bel ons: 06 - 21 28 57 42 of op 0521-852479
Duivenslaagte 2-498346 KH De Bult
Wonen
Wonen
Wonen

Wonen

Planaid Zorg biedt een thuis aan mensen met een beperking. We creëren een huiselijk sfeer en dragen zorg voor adequate begeleiding. Samen met de cliënt kijken we naar welke woonvorm het beste aansluit bij de zorgvraag. Al onze woonvormen zijn kleinschalig, er wonen maximaal drie cliënten in een huis. Wij begeleiden en ondersteunen de bewoners bij hun dagelijkse leven. Overdag gaan de bewoners naar school, de dagbesteding of naar een sociale werkplaats. ’s Avonds wordt er gezamenlijk gegeten en is er ruimte voor gezelligheid.

Zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning

De cliënt woont bij deze woonvorm zelfstandig. Op veel gebieden kan de bewoner zelfstandig functioneren, maar vindt het wel prettig om hulp te krijgen waar dat nodig is. Wij helpen de cliënt met bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van de administratie of het aanbrengen van structuur in de dag.

Individuele begeleiding

De bewoner die intensievere begeleiding nodig heeft, bieden wij 24-uurszorg. Samen met een andere bewoner verblijft de cliënt in een bungalow waar we intensieve en individuele begeleiding bieden. Deze vorm van zorg is bestemd voor cliënten die continue ondersteuning nodig hebben van een professional.

Trainingshuis

In het trainingshuis begeleiden we jongeren en volwassen met een beperking op weg naar zelfstandig wonen. Ook bereiden we de cliënten voor op participatie in de samenleving. Cliënten verblijven 1 a 2 jaar in het trainingshuis en leren in deze periode tal van praktische vaardigheden. We schenken in het bijzonder aandacht aan het aangaan en onderhouden van sociale contacten en de emotionele ontwikkeling van cliënten. Voor iedere bewoner wordt er door de persoonlijke begeleider een begeleidingsplan op maat gemaakt.