Bel ons: 06 - 21 28 57 42 of op 0521-852479
Duivenslaagte 2-498346 KH De Bult
Crisisopvang
Crisisopvang
Crisisopvang

Crisisopvang

Wij bieden mensen die in een noodsituatie terecht komen een veilige plek. De crisisopvang is bestemd voor zowel jongeren als ouderen met een verstandelijke beperking. Wij bieden de cliënt zes weken lang een veilige woonplek en intensieve professionele begeleiding. Daarnaast stimuleren we de cliënt contact te houden met de familie en de dagbesteding.

Doel crisisopvang

Ons doel is om de ontstane crisis op te lossen en de cliënt een veilige omgeving te bieden. Dit doen we door het aanbieden van een gestructureerd dagritme. Het team, bestaande uit de groepsleiding en een orthopedagoog, analyseert de crisissituatie en zoekt naar een structurele oplossing. Uiteindelijk willen we niet alleen de crisissituatie oplossen, maar ook de plaatsende instantie gericht advies geven over de doorplaatsing na de crisisopvang. Om een doordacht advies te kunnen formuleren, bekijken we de problematiek van de cliënt uit verschillende invalshoeken. Een orthopedagoog is nauw betrokken bij dit proces.